AR263521944: Søknad om registrering av Varemerke
Levert 2018-06-07(kl.13:20:14)

Betalt

Kontaktinformasjon for denne søknaden:
 • Navn:
  Telefon:
  E-postadresse:
  Avsender: DOMENE AS, NØTTERØY
Fullmektig: -
Kontaktkunde:
 • Organisasjonsnummer
  880478982
  Fornavn/org.navn
  DOMENE AS
  Adresse
  Smidsrødveien 4C
  Postnummer/sted
  3120 NØTTERØY
  Land
  Norge (NO)
Søker(e):
 • Organisasjonsnummer
  880478982
  Fornavn/org.navn
  DOMENE AS
  Adresse
  Smidsrødveien 4C
  Postnummer/sted
  3120 NØTTERØY
  Land
  Norge (NO)
Merket
 • Dette er en søknad om registrering av: Varemerke
  Merket er et
  kombinert merke eller et rent figurmerke
  Teksten i merket domene.no
Klasse nr.
Varer/tjenester
09
E-postsikkerhetsprogramvare; Dataprogramvare for telefaks, e-post, talepost, eller Internettmeldinger; Nedlastbar programvare for direktemeldinger og elektroniske e-posttjenester; E-handelprogramvare som lar brukere utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk
38
E-post- og meldingstjenester; E-post- og direktemeldingstjenester; Elektronisk overføring av post og meldinger; Tilgang til plattformer for e-handel på internett; Overføring av informasjon, inkludert nettsider, dataprogrammer og alle andre data
42
Webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]; Design og vedlikehold av hjemmesider på internett; Design og opprettelse av hjemmesider og internettsider; Design av hjemmesider og internettsider; Design og oppdatering av hjemmesider og nettsider; Design og bygging av hjemmesider og nettsteder; Design og opprettelse av hjemmesider og nettsider; Design og opprettelse av hjemmesider og nettsteder; Design og utvikling av hjemmesider og nettsteder; Design av hjemmesider og nettsider; Hosting av nettsteder for andre; Hosting av multimedia og interaktive applikasjoner; Hosting av plattformer på internett; Hosting av et nettsted for opprettelse og hosting av mikronettsteder for virksomheter; Hosting av nettsteder; Hosting av databaser; Hosting av nettportaler; Hosting av nettblogger [blogger]; Hosting av dataprogramvare for andre; Nettstedbaserte designtjenester; Oppdatering av nettsteder; Design og vedlikehold av nettsteder for andre; Opprettelse, design og vedlikehold av nettsteder; Tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner som er tilgjengelige via et nettsted; Nettstedutvikling; Hosting av e-handelsplattformer på internett; Programmering av programvare for e-handelsplattformer; Rådgivning i forbindelse med opprettelse og design av nettsteder for e-handel; Design og utvikling av dataprogramvare for logistikk, styring av distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler; Hosting av nettsteder på internett; Hosting og utleie av minneplass for nettsteder; Hosting av brukertilpassede nettsider; Hosting av minneplass på internett; Hosting av multimediaunderholdning og undervisningsinnhold for andre; Hosting av nettbaserte fasiliteter for andre; Hosting av elektronisk minneplass på internett for annonsering av varer og tjenester; Hosting av nettbaserte fasiliteter for å gjennomføre interaktive diskusjoner; Hosting av datastyrt data, filer, applikasjoner og informasjon; Hosting av minneplass på internett for lagring av digitale fotografier; Design og hosting for nettportaler; Opprettelse, vedlikehold og hosting av nettsteder for andre; Utleie av minneplass på servere for hosting av elektroniske oppslagstavler; Utvikling av dataprogramvare; Utvikling av datalagringssystemer; Utvikling av dataprogrammer; Utvikling av dataprogramvareløsninger; Utvikling av systemer for databehandling; Utvikling og vedlikehold av dataprogramvare; Utvikling og oppdatering av dataprogramvare; Design og utvikling av programvare for utvikling av nettsider; Databasedesign og -utvikling; Opprettelse og utvikling av dataprogrammer for databehandling; Utleie av programvare for utvikling av nettsteder; Design og utvikling av elektroniske databaser; Design og utvikling av internettsikkerhetsprogrammer; Design, utvikling og programmering av dataprogramvare; Programmering av programvare for utvikling av nettsteder; Design og utvikling av ny teknologi for andre; Design og utvikling av nettsider; Design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare for databehandling; Design av nettsider; Design, opprettelse og programmering av nettsider; Opprettelse og design av nettsider for andre; Programmering av nettsider; Kompilering av nettsider for internett; Opprette og vedlikeholde brukertilpassede nettsider; Rådgivning i forbindelse med design av nettsider; Programmering av brukertilpassede nettsider; Design og grafisk kunstdesign for opprettelse av nettsider på internett; Bestilt skriving av dataprogrammer, programvare og kode for opprettelse av nettsider på internett; Opprette og designe nettsidebaserte registre med informasjon, for andre [IT-tjenester]; Programmering av brukertilpassede nettsider med brukerdefinert informasjon, personlige profiler og informasjon; Design av internettsider; Oppdatering av internettsider; Rådgivning i forbindelse med opprettelse av hjemmesider og internettsider; Rådgivning i forbindelse med design av hjemmesider og internettsider
45
Registrering av domenenavn [juridisk tjeneste]; Registrering av domenenavn for identifikasjon av brukere på et globalt datanettverk [juridiske tjenester]; Leasing av domenenavn; Rådgivning i forbindelse med registrering av domener

Betalingsinformasjon
 • Søknadsgebyr:
  2900
  Antall klasser over 3:
  1
  Sum ekstra klasser:
  750
  Kort/betalingsgebyr:
  0
  Totalsum betalt:
  3650
  Ordrenummer betaling:
  ALTINN123786

Vedlegg ved innlevering
 • Type dokument:
  Merke bilde
  Filnavn:
  domenelogo_venstre.png