AR261846001 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2018-05-29(kl.13:44:35)

Kontaktinfo
Navn
Telefon
E-postadresse
Referanse
Type endring:
Opplysninger om avsender
 • Fornavn
  LARS HARALD
  Etternavn
  HEGGEN
  Adresse
  KONVALLVEIEN 28
  Postnummer
  3031
  Poststed
  DRAMMEN
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
Henvendelsen gjelder
Fagområde:
patent
Rettighetsnummer:
20171354
Svar på realitetsuttalelse