AR257177734 : Søknad om registrering av patent.      Levert 2018-04-25(kl.11:41:03)

Ønsker faktura

Kontaktinformasjon: Navn: Endre Woldstad   Telefon: 23 32 77 00  
  E-postadresse: post@onsagers.no   Referanse: P25897NO00  

Fullmektig:
 • Organisasjonsnummer
  934603729
  Foretakets navn
  Onsagers AS
  Adresse
  Postboks 1813, Vika,,
  Postnummer/sted
  0123 Oslo
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
  1075
Søker(e):
 • Organisasjonsnummer
  891487452
  Foretakets navn
  Vosstech AS
  Adresse
  Bjørgavegen 34
  Postnummer/sted
  5709 Voss
  Land
  NO
Oppfinner(e):
 • Fornavn
  Espen
  Etternavn
  Hiorth
  Adresse
  Uglavegen 44C
  Postnummer/sted
  7025 TRONDHEIM
  Land
  NO
 • Fornavn
  Stig Ove
  Etternavn
  Bjørgum
  Adresse
  Bjørgavegen 23
  Postnummer/sted
  N-5700 Voss
  Land
  NO
Om oppfinnelsen
Tittel:
Well tool device for opening and closing a fluid bore in a well
Antall patentkrav:
11
Vedlegg:
Beskrivelse
 
Patentkrav
 
Sammendrag
 
Tegninger