Fra:                                              Fremskyndet VM

Sendt:                                        9. august 2017 12:51

Til:                                               'Astrid Solberg / Bryn Aarflot'

Emne:                                        Forespørsel om fremskyndet saksbehandling

 

Hei,

 

Jeg har konferert med Solrun Dolva og Patentstyret kan tilby dere fremskyndet saksbehandling for deres varemerkesøknad 201709911. Dere vil få et en uttalelse innen 02.10.2017.

Hvis det finnes registreringshindringer for deres varemerkesøknad, og dere er uenige i dette, må det på nytt søkes om fremskyndet saksbehandling. Dette må gjøres etter at dere har sendt deres svar med begrunnelse på hvorfor dere er uenige i vår vurdering. Forespørselen om videre fremskyndet saksbehandling må igjen begrunnes.

 

Vennlig hilsen

 

Marianne Olsen
Seniorkonsulent

Design- og varemerkeavdelingen
Tlf: 22 38 76 05 / 22 38 73 00

 

http://irgangen.patentstyret.no/Global/tegninger/grafisk/signatur_felles_mai_27.gif

 

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter