AR212649395 : Søknad om registrering av varemerke Levert 2017-07-27(kl.12:32:40)

Ønsker faktura

Kontaktinformasjon: Navn:    
    Referanse: 538254/TG  

Fullmektig:
 • Organisasjonsnummer
  979993269
  Foretakets navn
  Bryn Aarflot AS
  Adresse
  Postboks 449 Sentrum
  Postnummer/sted
  0104 Oslo
  Land
  Norge
  Kundenummer i Patentstyret
  1027
Søker(e):
 • Foretakets navn
  Apple Inc.
  Adresse
  1 Infinite Loop
  Postnummer/sted
  CA 95014 Cupertino
  Land
  US
Merket
Dette er en søknad om registrering av:
varemerke
Merket er et
Kombinert_merke_eller_rent_figurmerke
Inneholder merket tekst?
Nei
Teksten i merket
Er merket vedlagt?
Ja
Klasse nr.
Varer/tjenester
34
Artikler for røkere; tobakk; askebegre; fyrstikker; lightere for røkere; elektroniske sigaretter.