AR207940537 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2017-06-21(kl.15:29:22)

Kontaktinfo
Navn
Vebjørn Søndersrød
Telefon
23272701
E-postadresse
Referanse
120803 VSO
Denne referansen skal erstatte tidligere referanse i saken
Type endring:
Opplysninger om avsender
 • Organisasjonsnummer
  882470032
  Foretakets navn
  ADVOKATFIRMA RÆDER DA
  Adresse
  Henrik Ibsens gate 100
  Postnummer
  0255
  Poststed
  OSLO
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
  375850
Henvendelsen gjelder
Fagområde:
varemerke
Rettighetsnummer:
OP2017/00133
Vedlagt oversendes uttalelse i administrativ overprøving, sak nr. OP2017/00133