AR202356159 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2017-06-06(kl.14:11:22)

Kontaktinfo
Navn
Trine Greaker Herzog
Telefon
E-postadresse
Referanse
508477/TG
Denne referansen skal ikke erstatte tidligere referanse i saken
Type endring:
Opplysninger om avsender
 • Organisasjonsnummer
  979993269
  Foretakets navn
  BRYN AARFLOT AS
  Adresse
  Postboks 449 Sentrum
  Postnummer
  0104
  Poststed
  OSLO
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
Henvendelsen gjelder
Fagområde:
varemerke
Rettighetsnummer:
200211858
Med henvisning til sak om administrativ overprøving med referansenr. OP2017/00133 vedlegges besvarelse og dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra dere.