AR200352793 : Søknad om registrering av varemerke Levert 2017-05-19(kl.11:43:32)

Ønsker faktura

Kontaktinformasjon: Navn:   Telefon:  
  E-postadresse:    

Søker(e):
 • Organisasjonsnummer
  996784479
  Foretakets navn
  HAMAR BRYGGERI GEORG VATNØY
  Adresse
  Markavegen 18
  Postnummer/sted
  2320 FURNES
  Land
  NO
Merket
Dette er en søknad om registrering av:
varemerke
Merket er et
Ordmerke
Inneholder merket tekst?
Teksten i merket
Hamar Bryggeri
Klasse nr.
Varer/tjenester
30
Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk, konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; krydderier; is.
31
Rå og ubearbeidede jordbruks-, havbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter; rå og ubearbeidet korn og frø; friske frukter og grønnsaker, friske urter; naturlige planter og blomster, løk, frøplanter og plantefrø; levende dyr; næringsmidler til dyr; malt.
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker.