AR187361036 : Søknad om registrering av varemerke Levert 2017-03-16(kl.10:29:32)

Ønsker faktura

Kontaktinformasjon: Navn:   Telefon:  
  E-postadresse:   Referanse: T61701078NO00  

Fullmektig:
 • Organisasjonsnummer
  982702887
  Foretakets navn
  ZACCO NORWAY AS
  Adresse
  Postboks 2003 Vika
  Postnummer/sted
  0125 OSLO
  Land
  NO
Søker(e):
 • Foretakets navn
  Norsk Rikskringkasting AS
  Adresse
  Postboks 8500 Majorstuen
  Postnummer/sted
  0340 Oslo
  Land
  NO
Merket
Dette er en søknad om registrering av:
varemerke
Merket er et
Kombinert_merke_eller_rent_figurmerke
Inneholder merket tekst?
Ja
Teksten i merket
JÆVLA HOMO
Er merket vedlagt?
Ja
Klasse nr.
Varer/tjenester
25
Klær, fottøy, hodeplagg, votter, sokker, gensere, undertrøyer, strømpebukse, såler, luer, gensere, strømpebukse.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram, distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-TV, mobil-TV, mobilt internett og andre digitale medier.
41
Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-TV, mobil-TV, mobilt internett og andre digitale medier.