AR186608112 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2017-03-15(kl.15:31:59)

Kontaktinfo
Navn
Hilde Schaug
Telefon
E-postadresse
Referanse
12444/KR
Denne referansen skal ikke erstatte tidligere referanse i saken
Type endring:
Opplysninger om avsender
 • Organisasjonsnummer
  979993269
  Foretakets navn
  BRYN AARFLOT AS
  Adresse
  Stortingsgata 8
  Postnummer
  0161
  Poststed
  OSLO
  Land
  Norge
  Kundenummer i Patentstyret
  1027
Henvendelsen gjelder
Fagområde:
patent
Rettighetsnummer:
20150740
I herværende patentsøknad er søkeren oppgitt med feil postnummer, dvs. det korrekte er 7034 Trondheim. Videre er gateadressen til oppfinner Karls Mertz skrevet feil, dvs. det skal være Bøckmans veg 28. Vi imøteser bekreftelse for rettelsene.