AR186070508 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2017-03-09(kl.10:05:59)

Kontaktinfo
Navn
Trond Gustad
Telefon
+4721009000
E-postadresse
Referanse
144046 - TG/vah
Denne referansen skal erstatte tidligere referanse i saken
Type endring:
Opplysninger om avsender
 • Organisasjonsnummer
  910476068
  Foretakets navn
  OSLO PATENTKONTOR AS
  Adresse
  Holtegata 20
  Postnummer
  0259
  Poststed
  OSLO
  Land
  Norge
  Kundenummer i Patentstyret
  1077
Henvendelsen gjelder
Fagområde:
patent
Rettighetsnummer:
332893
Deres ref: OP2017/00085. Administrativ begrensing i patent nr. 332893 - formelle mangler. Det opplyses herved at patenthaverens adresse er som følger: Biogen Inc., 225 Binney Street, Cambridge, MA 02142, USA.