AR184889052 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2017-02-27(kl.15:02:03)

Kontaktinfo
Navn
Trond Gustad
Telefon
+4721009000
E-postadresse
Referanse
144046
Denne referansen skal ikke erstatte tidligere referanse i saken
Type endring:
Opplysninger om avsender
 • Organisasjonsnummer
  910476068
  Foretakets navn
  OSLO PATENTKONTOR AS
  Adresse
  Holtegata 20
  Postnummer
  0259
  Poststed
  OSLO
  Land
  Norge
  Kundenummer i Patentstyret
  1077
Henvendelsen gjelder
Fagområde:
patent
Rettighetsnummer:
332893
Administrativ patentbegrensning i patent nr. 332893