Fra:                                  Ruth Sørum <RUS@pv.eu>

Sendt:                             14. februar 2017 10:38

Til:                                   PV Inbox

Emne:                              FW: RUTH  SØRUM, PT 20081797, Realitet patent, Deres ref: LGY -  P43769NO01

Vedlegg:                         01-Realitet patent.pdf; 02-PT report 014535.pdf

 

 

 

From: Altinn For RUTH SØRUM [mailto:noreply@altinn.no]
Sent: 14. februar 2017 10:28
To: Ruth Sørum <RUS@pv.eu>
Subject: RUTH SØRUM, PT 20081797, Realitet patent, Deres ref P43769NO01

 

Må besvares innen: 2017.08.13
Saksnummer: PT 20081797 (-)
Deres ref: P43769NO01
Brevtype: Realitet patent
Tittel: Nye solfonylpyrroler som inhibitorer av HDAC
Status: 01005 Under behandling, Første realitetsuttalelse foreligger
Saksb: ifj