AR155622328 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2016-06-27(kl.13:57:53)

Kontaktinfo
Navn
Thomas Hagen
Telefon
E-postadresse
Referanse
L32791NO00-THH
Denne referansen skal erstatte tidligere referanse i saken
Type endring:
Opplysninger om avsender
 • Organisasjonsnummer
  916637195
  Foretakets navn
  TANDBERGS PATENTKONTOR AS
  Adresse
  Rådhusgata 26
  Postnummer
  0151
  Poststed
  OSLO
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
Henvendelsen gjelder
Fagområde:
varemerke
Rettighetsnummer:
201013309
Patentstyrets ref.: OP2016/00148 - varemerkereg. nr. 260025 CRYPTZONE (ordmerke) - besvarelse