AR113109508 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2015-07-31(kl.10:30:13)

Kontaktinfo
Navn
Jørgen Risdal
Telefon
51 60 51 51
E-postadresse
hamso@patent.no
Referanse
P27153NO00
Denne referansen skal ikke erstatte tidligere referanse i saken
Type endring:
Opplysninger om avsender
 • Organisasjonsnummer
  968502204
  Foretakets navn
  HÅMSØ PATENTBYRÅ ANS
  Adresse
  Vågsgata 43
  Postnummer
  4306
  Poststed
  SANDNES
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
  1050
Henvendelsen gjelder
Fagområde:
patent
Rettighetsnummer:
20141427
Vi viser til Styrets uttalelse av 27. juni 2015. Vedlagt følger trykningsklar beskrivelse samt krav. Tegningssett klargjort for trykking er også vedlagt.