AR111808648 : Søknad om registrering av varemerke Levert 2015-07-13(kl.22:20:10)

Kontaktinformasjon: Navn:   Telefon:  
  E-postadresse:    

Fullmektig:
 • Fornavn
  INGEBRIGT
  Etternavn
  DRAGSET
  Adresse
  K.O. THORNÆS' VEG 14
  Postnummer/sted
  7033 TRONDHEIM
  Land
  NO
Søker(e):
 • Organisasjonsnummer
  999649637
  Foretakets navn
  BUDAL BYGDEUTVIKLING
  Adresse
  c/o Ingebrigt DragsetK.O. Thornæs' veg 14
  Postnummer/sted
  7033 TRONDHEIM
  Land
  NO
Merket
Dette er en søknad om registrering av:
varemerke
Merket er et
Ordmerke
Inneholder merket tekst?
Teksten i merket
BUDALSTOLEN
Klasse nr.
Varer/tjenester
20
Stoler (seter)