AR111035005 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2015-07-01(kl.16:43:00)

Kontaktinfo
Navn
Anne Sønstevold
Telefon
22 91 04 00
E-postadresse
anne.sønstevold@zacco.com
Referanse
E20509
Denne referansen skal erstatte tidligere referanse i saken
Type endring:
Opplysninger om avsender
 • Organisasjonsnummer
  982702887
  Foretakets navn
  ZACCO NORWAY AS
  Adresse
  Haakon VII`s gate 2
  Postnummer
  0161
  Poststed
  OSLO
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
Henvendelsen gjelder
Fagområde:
patent
Rettighetsnummer:
320964
Vi viser til Deres skriv datert 18. mai 2015 angående Administrativ overprøving av patent 320964.