AR106188811 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2015-06-15(kl.15:03:57)

Kontaktinfo
Her angis kontaktperson hos søker eller søkers fullmektig vedrørende denne søknaden.
Navn
Kristine S. Snyder
Telefon
E-postadresse
Referanse
533779/KSS/SOL
Denne kontaktinformasjonen skal ikke erstatte tidligere kontaktinformasjon i saken
Opplysninger om avsender
 • Organisasjonsnummer
  979993269
  Foretakets navn
  BRYN AARFLOT AS
  Adresse
  Stortingsgata 8
  Postnummer
  0161
  Poststed
  OSLO
  Land
  Norge
  Kundenummer i Patentstyret
  1027
Melding
Type sak:
varemerke
Saksnummer:
254745
Vi ber på innehavers vegne om at varefortegnelsen i denne registreringen begrenses til: Klasse 29: Snacksprodukter basert på poteter. Vedlagt følger fullmakt fra innehaver. Vi gjør oppmerksom på at oppdraget kun gjelder begrensning av varefortegnelsen og ikke endring av fullmektigvervet. Med vennlig hilsen Sølvi Lyngøy pva Kristine S Snyder