AR105720725 : Søknad om registrering av patent.       Levert 2015-06-08(kl.13:43:23)
Kontaktinformasjon: Navn: Hilde Schaug    
    Referanse: 124441/KR  

Fullmektig:
 • Organisasjonsnummer
  979993269
  Foretakets navn
  Bryn Aarflot AS
  Adresse
  Postboks 449 Sentrum
  Postnummer/sted
  0104 Oslo
  Land
  Norge
  Kundenummer i Patentstyret
  1027
Søker(e):
 • Foretakets navn
  SINTEF Energi AS
  Adresse
  Sem Sælands vei 11
  Postnummer/sted
  7465 Trondheim
  Land
  NO
Oppfinner(e):
 • Fornavn
  Karl Otto
  Etternavn
  Merz
  Adresse
  Bøckmannsveien 28
  Postnummer/sted
  7019 Trondheim
  Land
  NO
 • Fornavn
  John Olav Giæver
  Etternavn
  Tande
  Adresse
  Prestegårdsvegen 5a
  Postnummer/sted
  70351 Trondheim
  Land
  NO
Om oppfinnelsen
Tittel:
System and method for preventing collisions between wind turbine blades and flying objects
Antall patentkrav:
23
Vedlegg:
Beskrivelse
 
Patentkrav
 
Sammendrag på norsk
 
Tegninger