AR105244927 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2015-06-02(kl.13:31:34)

Kontaktinfo
Her angis kontaktperson hos søker eller søkers fullmektig vedrørende denne søknaden.
Navn
Hilde Hovde
Telefon
22071953
E-postadresse
hh@acapo.no
Referanse
TM41144NO00
Denne kontaktinformasjonen skal erstatte tidligere kontaktinformasjon i saken
Opplysninger om avsender
 • Organisasjonsnummer
  915113737
  Foretakets navn
  ACAPO AS
  Adresse
  Strandgaten 198
  Postnummer
  5004
  Poststed
  BERGEN
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
  1021
Melding
Type sak:
varemerke
Saksnummer:
280474
Adresseendring i flere saker. Se vedlagte skjema og liste.