E-korrespondansePS-002 - Korrespondanse til Patentstyret (versjon:5046)
Innsender
Innsender - ForetaksnavnJournal
Adresse
Postnummer/sted 
LandXX
Kontaktinfo
Innsenders kontaktperson: _Telefon: Innsenders referanse: _
Sakstype
Henvendelsen gjelder: Patent,
Henvendelsen gjelderDenne forsendelsen er innkommet til Patentstyret elektronisk (faks eller mail) Innkommet dato: 2015.03.25 Vedlegg: Nye innspill fra oppfinnere i NO20140660.pdf,
Dato for innsendelse2015-03-25 (klokken 02:50:30)
Arkivreferanse i Altinn: I:\T4_ Team