AR93918642 : Søknad om registrering av merke

Levert 2015-03-10(kl.12:41:44)

Kontaktinfo
Her angis kontaktperson hos søker eller søkers fullmektig vedrørende denne søknaden.
Navn
Odd Fridtjov Bjerga
Telefon
93457416
E-postadresse
ofb@lingu.no
Angi om du er søker eller fullmektig
Jeg fyller ut skjemaet som søker
Opplysninger om søker
 • Organisasjonsnummer
  912774031
  Foretakets navn
  LINGU NORGE AS
  Adresse
  Madlaveien 10
  Postnummer
  4008
  Poststed
  Stavanger
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
Merket
Type søknad
Dette er en søknad om registrering av:
varemerke
Spesifiser type merke
Merket er et
Ordmerke
Inneholder merket tekst?
Teksten i merket
lingu
Er merket vedlagt?
Prioritet
Klasse nr.
Varer/tjenester
41
41 Akademier [utdanning] 41 Skoletjenester [utdannelse] 41 Instruksjon [opplæring] 41 Undervisning 41 Oversettelsesvirksomhet
38
38 Videokonferansetjenester