AR81291367 : Søknad om registrering av patent.       Levert 2014-11-27(kl.15:10:48)
Kontaktinformasjon: Navn: Jørgen Risdal   Telefon: 51 60 51 51  
  E-postadresse: hamso@patent.no   Referanse: P27153NO00  

Fullmektig:
 • Organisasjonsnummer
  968502204
  Foretakets navn
  HÅMSØ PATENTBYRÅ ANS
  Adresse
  Postboks 171
  Postnummer/sted
  4302 SANDNES
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
  1050
Søker(e):
Utfører søker(ne) 20 årsverk eller færre?Ja
 • Organisasjonsnummer
  981920376
  Foretakets navn
  NEODRILL AS
  Adresse
  Postboks 179
  Postnummer/sted
  4339 ÅLGÅRD
  Land
  NO
Oppfinner(e):
 • Fornavn
  Harald
  Etternavn
  Strand
  Adresse
  Postboks 179
  Postnummer/sted
  4339 ÅLGÅRD
  Land
  NO
 • Fornavn
  Wolfgang
  Etternavn
  Mathis
  Adresse
  Lysegata 17
  Postnummer/sted
  4307 SANDNES
  Land
  NO
Om oppfinnelsen
Tittel:
Anordning ved brønnhode
Antall patentkrav:
9
Vedlegg:
Beskrivelse
 
Patentkrav
 
Sammendrag på norsk
 
Tegninger