AR80737245 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2014-11-12(kl.15:28:38)

Kontaktinfo
Her angis kontaktperson hos søker eller søkers fullmektig vedrørende denne søknaden.
Navn
Kjell Arne Hoff
Telefon
51 60 51 51
E-postadresse
hamso@patent.no
Referanse
PA10001NO00
Denne kontaktinformasjonen skal erstatte tidligere kontaktinformasjon i saken
Opplysninger om avsender
 • Organisasjonsnummer
  968502204
  Foretakets navn
  HÅMSØ PATENTBYRÅ ANS
  Adresse
  Vågsgata 43
  Postnummer
  4306
  Poststed
  SANDNES
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
  1050
Melding
Type sak:
patent
Styrets ref.: OP2014/00466 Vedlagt oversendes brev med fullmakt som etterlyst i Styrets brev av 4. november 2014.