AR75122043 : Søknad om registrering av merke

Levert 2014-07-14(kl.16:21:14)

Kontaktinfo
Her angis kontaktperson hos søker eller søkers fullmektig vedrørende denne søknaden.
Navn
Håvard Kjærstad
Telefon
24 13 16 40
E-postadresse
havard.kjarstad@dlapiper.com
Referanse
FREIA-MELKESJOKOLADE
Angi om du er søker eller fullmektig
Jeg fyller ut skjemaet som fullmektig for en søker
Opplysninger om søker
 • Foretakets navn
  Kraft Foods Norge Intellectual Property AS
  Adresse
  Johan Throne Holsts plass 1
  Postnummer
  0566
  Poststed
  Oslo
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
Opplysninger om fullmektig
 • Organisasjonsnummer
  982216060
  Foretakets navn
  ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA
  Adresse
  Postboks 1364 Vika
  Postnummer
  0114
  Poststed
  OSLO
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
Merket
Type søknad
Dette er en søknad om registrering av:
varemerke
Spesifiser type merke
Merket er et
Kombinert_merke_eller_rent_figurmerke
Inneholder merket tekst?
Ja
Teksten i merket
MELKESJOKOLADE Et lite stykke Norge
Er merket vedlagt?
Prioritet
Klasse nr.
Varer/tjenester
29
Melk og melkeprodukter, melkedrikker (dominert av melk), yoghurt, frossen yoghurt, milkshake, desserter og preparater for å lage desserter bestående av melkeprodukter.
30
Kakao; kakao- og sjokoladebaserte drikker og preparater for å lage slike drikker; sjokolade, ikke-medisinske konfektyrer, spesielt sjokoladekonfektyrer og sukkerkonfektyrer; kjeks, kjeksvarer, småkaker, kaker, bakverk, bakte varer og deigvarer; preparater laget av korn; spiseis, nemlig iskremprodukter, frosne konfektyrer og desserter; nedkjølte konfektyrer og desserter; smørbart sjokoladepålegg.
32
Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; saft og andre preparater til fremstilling av drikker.