AR74447961 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2014-06-30(kl.10:29:08)

Kontaktinfo
Her angis kontaktperson hos søker eller søkers fullmektig vedrørende denne søknaden.
Navn
Liv-Heidi Thoresen
Telefon
23 32 77 00
E-postadresse
post@onsagers.no
Referanse
P23673NO00
Denne kontaktinformasjonen skal erstatte tidligere kontaktinformasjon i saken
Opplysninger om avsender
 • Organisasjonsnummer
  934603729
  Foretakets navn
  ONSAGERS AS
  Adresse
  Munkedamsveien 35
  Postnummer
  0250
  Poststed
  OSLO
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
  1075
Melding
Type sak:
patent
Saksnummer:
20140660
Vi viser til Patentstyrets skriv av 30. mai 2014, og innleverer signert fullmakt og erklæring om retten til oppfinnelsen.