AR67434934 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2014-04-08(kl.13:17:21)

Kontaktinfo
Her angis kontaktperson hos søker eller søkers fullmektig vedrørende denne søknaden.
Navn
Kim Are B. Livgard
Telefon
22910400
E-postadresse
info.norway@zacco.com
Referanse
P61400383NO00O KAB
Denne kontaktinformasjonen skal erstatte tidligere kontaktinformasjon i saken
Opplysninger om avsender
 • Organisasjonsnummer
  982702887
  Foretakets navn
  ZACCO NORWAY AS
  Adresse
  Haakon VII`s gate 2
  Postnummer
  0161
  Poststed
  OSLO
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
Melding
Type sak:
patent
Saksnummer:
333479
Fullmakt - innsigelse