E-korrespondansePS-002 - Korrespondanse til Patentstyret (versjon:5046)
Innsender
Innsender - ForetaksnavnJournal
Adresse
Postnummer/sted 
LandXX
Kontaktinfo
Innsenders kontaktperson: _Telefon: Innsenders referanse: _
Sakstype
Henvendelsen gjelder: Design,
Henvendelsen gjelderDenne forsendelsen er innkommet til Patentstyret elektronisk (faks eller mail) Innkommet dato: 2014.03.24 Innsigelse patent Vedlegg: Vedlegg 2 - faktura Fylkesnes Fisk.pdf, Vedlegg 1 - Hirtshals 141210.docx, Innsigelse til patent nr. 333479.pdf, Innsigelse til patent 333479.pdf,
Dato for innsendelse2014-03-24 (klokken 10:11:27)
Arkivreferanse i Altinn: I:\T4_ Team