AR66400707 : Korrespondanse til Patentstyret

Levert 2014-03-21(kl.12:38:41)

Kontaktinfo
Her angis kontaktperson hos søker eller søkers fullmektig vedrørende denne søknaden.
Navn
Katja Reitan
Telefon
73546112
E-postadresse
khr@acapo.no
Referanse
O1172NO00
Denne kontaktinformasjonen skal ikke erstatte tidligere kontaktinformasjon i saken
Opplysninger om avsender
 • Organisasjonsnummer
  915113737
  Foretakets navn
  ACAPO AS
  Adresse
  Strandgaten 198
  Postnummer
  5004
  Poststed
  BERGEN
  Land
  NO
  Kundenummer i Patentstyret
  1021
Melding
Type sak:
patent
Saksnummer:
333479
Vedlagt følger vår innsigelse med vedlegg og fullmakt underskrevet av innsiger Botngaard AS. Fullmakt fra innsiger nr 2, Nordic Aqua Gear AS, ettersendes.