E-korrespondansePS-002 - Korrespondanse til Patentstyret (versjon:5046)
Innsender
Innsender - ForetaksnavnJournal
Adresse
Postnummer/sted 
LandXX
Kontaktinfo
Innsenders kontaktperson: _Telefon: Innsenders referanse: _
Sakstype
Henvendelsen gjelder: Varemerke,
Henvendelsen gjelderDenne forsendelsen er innkommet til Patentstyret elektronisk (faks eller mail) Innkommet dato: 2014.01.03 Søknad 3 av 3 Vedlegg: Nye varemerkesøknader for Oslo kommune Kulturetaten.pdf, GRETTE-#782060-v1-Varemerkesøknad.PDF,
Dato for innsendelse2014-01-03 (klokken 01:53:08)
Arkivreferanse i Altinn: I:\T4_ Team