E-korrespondansePS-002 - Korrespondanse til Patentstyret (versjon:5046)
Innsender
Innsender - ForetaksnavnJournal
Adresse
Postnummer/sted 
LandXX
Kontaktinfo
Innsenders kontaktperson: _Telefon: Innsenders referanse: _
Sakstype
Henvendelsen gjelder: Varemerke,
Henvendelsen gjelderDenne forsendelsen er innkommet til Patentstyret elektronisk (faks eller mail) Innkommet dato: 2013.10.31 Vedlegg: Varemerkesøknad - ettersendelse av fullmakt - søknadsnr. 201311776.pdf, Fullmakt_søknadsnr_201311776_FUCK_CANCER_201013.pdf,
Dato for innsendelse2013-10-31 (klokken 02:56:56)
Arkivreferanse i Altinn: I:\T4_ Team