E-korrespondansePS-002 - Korrespondanse til Patentstyret (versjon:5046)
Innsender
Innsender - ForetaksnavnJournal
Adresse
Postnummer/sted 
LandXX
Kontaktinfo
Innsenders kontaktperson: _Telefon: Innsenders referanse: _
Sakstype
Henvendelsen gjelder: Varemerke,
Henvendelsen gjelderDenne forsendelsen er innkommet til Patentstyret elektronisk (faks eller mail) Innkommet dato: 2013.09.26 Vedlegg: VAREMERKESØKNAD.pdf, Søknad - varemerke - FUCK CANCER_230913.pdf,
Dato for innsendelse2013-09-26 (klokken 02:30:38)
Arkivreferanse i Altinn: I:\T4_ Team