E-korrespondansePS-002 - Korrespondanse til Patentstyret (versjon:5046)
Innsender
Innsender - ForetaksnavnOSLO PATENTKONTOR AS
AdressePostboks 7007 M
Postnummer/sted0306 OSLO
LandNO
Kontaktinfo
Innsenders kontaktperson: Trond GustadTelefon: 21009000Innsenders referanse: O:144046 TG/kmg
Sakstype
Henvendelsen gjelder: Patent,
Søknadsnummer: 20010699
Henvendelsen gjelderVi viser til Styrets uttalelse datert 4. juli 2012 og vedlegger besvarelsen samt offset-dokumenter for den ovennevnte patentsøknaden. Merk at tittel skal endres til : "Anvendelse av antistoff for fremstilling av medikament til anvendelse ved CVP-kjemoterapi".
Dato for innsendelse2012-08-30 (klokken 11:50:57)
Arkivreferanse i Altinn: AM102675755