E-korrespondansePS-002 - Korrespondanse til Patentstyret (versjon:5046)
Innsender
Innsender - ForetaksnavnOSLO PATENTKONTOR AS
AdressePostboks 7007 M
Postnummer/sted0306 OSLO
LandNO
Kontaktinfo
Innsenders kontaktperson: Trond GustadTelefon: 21009000Innsenders referanse: O:144046 TG/kmg
Sakstype
Henvendelsen gjelder: Patent,
Søknadsnummer: 20010699
Henvendelsen gjelderVi viser til Styrets uttalelse datert 22. mars 2012 og vedlegger besvarelsen samt et nytt kravsett for den ovennevnte patentsøknad.
Dato for innsendelse2012-05-10 (klokken 16:27:42)
Arkivreferanse i Altinn: AM97566432