Gi tilbakemelding

Patentstyret skal hjelpe norsk næringsliv til å styrke virksomheten sin gjennom kunnskap om industrielle rettigheter.

For at du som kunde skal bli fornøyd med denne tjenesten, er vi avhengige av tilbakemelding fra deg. Om du ønsker å sende oss en bildefil eller liknende, kan dette gjøres på digitalekundetjenester@patentstyret.no.


Kontakt oss

Kundesenteret

Telefon:  22 38 73 00 @