Søk i internasjonale baser

Vurderer du andre markeder enn det norske eller vil du undersøke om en oppfinnelse er ny? Her har vi samlet noen aktuelle databaser som dekker flere land. Tjenestene er fritt tilgjengelige.

Patent

Design og Varemerke

Link to spaacenet

Esp@cenet

I Espacenet kan du søke i mer enn 90 myndigheters patenter. Du kan søke i EPO sin egen base med europeiske patenter, du kan søke i hele databasen ("Worldwide"), eller velge tilgang via et annet lands patentverk.
Link to TM View

TMview

TMview er en plattform hvor varemerker fra alle EU-land, Norge, USA og flere andre land, i tillegg til EUIPO og WIPO, gjøres tilgjengelig. Ett søkeverktøy for alle deltakende land tilgjengelig på flere språk.
Link to patent scope

Patentscope

Konvensjonen om patentsamarbeid (Patent Cooperation Treaty - PCT) er en verdensomfattende ordning for forenklet innlevering og behandling av patentsøknader. WIPO tilbyr søk i internasjonale patentsøknader (PCT-søknader) og noen andre land.
Link to Global Brand Link

Global Brand Database

Global Brand Database dekker internasjonale varemerkesøknader fra WIPO og enkelte andre land. Her finner du også opprinnelsesmerker og offentlige emblemer. Dette er den eneste ikke-kommersielle databasen hvor det er mulig å søke på visuelt like merker. Ønsker du kun å søke i internasjonale søknader kan det også gjøres i Romarin.
Link to patents google

Google Patents

Google Patents inneholder over 87 millioner patentpublikasjoner fra 17 patentkontorer rundt om i verden, samt tekniske dokumenter og bøker. 
Link to DesignView

DesignView

Designview er en plattform hvor du kan søke etter design fra EU-land, Norge, USA og flere andre land, i tillegg til EUIPO (EU-design) og WIPO. Ett søkeverktøy for alle deltakende land fritt tilgjengelig på flere språk.
Link to Uspto

USPTO: Patents

United States Patent and Trademark Office tilbyr søk i sine patenter i fulltekst fra 1976.
Link to madrid express

Global Design Database

Global Design Database dekker internasjonale designsøknader fra WIPO og enkelte andre land. Funksjonalitet er identisk med Hague Express som kun inneholder internasjonale design.

Trenger du hjelp til å søke?

Patentstyret tilbyr forundersøkelser til deg som trenger hjelp til å søke og/eller til å tolke resultatene. Ønsker du å lære mer om hvordan du kan søke i databaser, eller trenger du mer kunnskap om patent, varemerke og design? Vi arrangerer kurs.

Private patentbyråer kan også bistå med forundersøkelser og utarbeidelse av søknader i Norge og utlandet. 


Ønsker du å søke beskyttelse i andre land?

Det finnes flere muligheter, se patent, varemerke eller design utenfor Norge.