Søk i internasjonale baser

Vurderer du andre markeder enn det norske eller vil du undersøke om en oppfinnelse er ny? Her har vi samlet noen aktuelle databaser som dekker flere land. Tjenestene er fritt tilgjengelige.

Patent

Design og Varemerke

Esp@cenet

I Espacenet kan du søke i mer enn 90 myndigheters patenter. Du kan søke i EPO sin egen base med europeiske patenter, du kan søke i hele databasen ("Worldwide"), eller velge tilgang via et annet lands patentverk.

TMview

TMview er en plattform hvor varemerker fra alle EU-land, Norge, USA og flere andre land, i tillegg til EUIPO og WIPO, gjøres tilgjengelig. Ett søkeverktøy for alle deltakende land tilgjengelig på flere språk.

Patentscope

Konvensjonen om patentsamarbeid (Patent Cooperation Treaty - PCT) er en verdensomfattende ordning for forenklet innlevering og behandling av patentsøknader. WIPO tilbyr søk i internasjonale patentsøknader (PCT-søknader) og noen andre land.

Global Brand Database

Global Brand Database dekker internasjonale varemerkesøknader fra WIPO og enkelte andre land. Her finner du også opprinnelsesmerker og offentlige emblemer. Dette er den eneste ikke-kommersielle databasen hvor det er mulig å søke på visuelt like merker. Ønsker du kun å søke i internasjonale søknader kan det også gjøres i Romarin.

Google Patents

Et søk etter patenter kan gjerne starte i Google! Her finnes Europeiske patenter, PCT-søknader (internasjonale søknader) og US-patenter. Du får du også oversikt over lignende teknikk fra ikke-patentlitteraturen.

DesignView

Designview er en plattform hvor du kan søke etter design fra EU-land, Norge, USA og flere andre land, i tillegg til EUIPO (EU-design) og WIPO. Ett søkeverktøy for alle deltakende land fritt tilgjengelig på flere språk.

USPTO: Patents

United States Patent and Trademark Office tilbyr søk i sine patenter i fulltekst fra 1976.

Global Design Database

Global Design Database dekker internasjonale designsøknader fra WIPO og enkelte andre land. Funksjonalitet er identisk med Hague Express som kun inneholder internasjonale design.

Trenger du hjelp til å søke?

Patentstyret tilbyr forundersøkelser til deg som trenger hjelp til å søke og/eller til å tolke resultatene. Ønsker du å lære mer om hvordan du kan søke i databaser, eller trenger du mer kunnskap om patent, varemerke og design? Vi arrangerer kurs.

Private patentbyråer kan også bistå med forundersøkelser og utarbeidelse av søknader i Norge og utlandet. Ønsker du å søke beskyttelse i andre land?

Det finnes flere muligheter, se patent, varemerke eller design utenfor Norge.