Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Produktangivelse Se 'Produkter & klasser'
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Fornyet 1
Søknadsnummer 20180876
Registreringsnr 086253
Løpedag
Levert
Prioritet Ingen
Allment tilgjengelig
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Registreringen kan opprettholdes frem til
Sakstype Nasjonalt design
Produktklasser (Locarno) 25-03, .... se mer/flere nedenfor
Søker Ånund Ottesen (NO)
Innehaver(e) Ånund Ottesen (NO)
Designer Ånund Ottesen (NO)
Fullmektig Ingen

Liste av produkter i søknad
Designnummer Produktangivelse Klasse
1 Kombinert fiskemerd med vind- og bølgekraftverk 25-03
1 Kombinert fiskemerd med vind- og bølgekraftverk 30-02
Liste av produkter i søknad
Klasse Klasseoverskrift  
25-03 Hus, garasjer og andre bygninger (Design 1)  
30-02 Innhegninger, bur, hundehus og tilsvarende tilfluktssteder (Design 1)  
Ånund Ottesen
Gjerdsbakkvegen 53 6065 ULSTEINVIK NO ( ULSTEIN kommune, MØRE OG ROMSDAL fylke )
Ånund Ottesen
Gjerdsbakkvegen 53 6065 ULSTEINVIK NO ( ULSTEIN kommune, MØRE OG ROMSDAL fylke )
  • Ånund Ottesen
    Gjerdsbakkvegen 53 6065 ULSTEINVIK NO ( ULSTEIN kommune, MØRE OG ROMSDAL fylke )

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet 1
Registrert Etter forutgående realitetsuttalelse
Under behandling Andre/senere realitetsuttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående DS Varsel om betaling av fornyelse (3086) (DS20180876)
06-01 Via Altinn-sending DS Varsel om betaling av fornyelse (3086) (DS20180876)
Utgående DS Følgebrev Registrering National Design (DS20180876)
05-01 Via Altinn-sending DS Følgebrev Registrering National Design (DS20180876)
Utgående DS Formelle Mangler National Design
04-01 Via Altinn-sending DS Formelle Mangler National Design
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående DS Formelle Mangler National Design
02-01 Via Altinn-sending DS Formelle Mangler National Design
Innkommende, AR282638417 Søknadsskjema Design
01-01 Søknadsskjema Design Søknadsskjema Design
01-02 Designbilder BHSeafood021018
01-03 Designbilder AHSeafood021018

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
1. Fornyelsesavgift design 2023.09.06 2900 Ånund Ottesen Betalt og godkjent
31816020 expand_more 2018.10.17 1900 Ånund Ottesen Betalt

Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 13:56:02