Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Produktangivelse Se 'Produkter & klasser'
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Registrering opphørt Ikke fornyet
Søknadsnummer 20110134
Registreringsnr 083137
Løpedag
Levert
Prioritet Ingen
Allment tilgjengelig
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt design
Produktklasser (Locarno) 25-03
Søker Ånund Ottesen (NO)
Innehaver(e) Ånund Ottesen (NO)
Designer Ånund Ottesen (NO)
Fullmektig Ingen

Liste av produkter i søknad
Designnummer Produktangivelse Klasse
1 Enkeltmodul til hybrid vind- og bølgekraftverk 25-03
Liste av produkter i søknad
Klasse Klasseoverskrift  
25-03 Hus, garasjer og andre bygninger (Design 1)  
Ånund Ottesen
Sundgot 6065 ULSTEINVIK NO ( ULSTEIN kommune, MØRE OG ROMSDAL fylke )
Ånund Ottesen
Sundgot 6065 ULSTEINVIK NO ( ULSTEIN kommune, MØRE OG ROMSDAL fylke )
  • Ånund Ottesen
    Sundgot 6065 ULSTEINVIK NO ( ULSTEIN kommune, MØRE OG ROMSDAL fylke )

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrering opphørt Ikke fornyet
Registrert Etter forutgående realitetsuttalelse
Under behandling Andre/senere realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående DS Batch Opphørt for ikke betalt fornyelse (3082)
10-01 Brev UT DS Batch Opphørt for ikke betalt fornyelse (3082)
Utgående DS Batch Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3088)
09-01 Brev UT DS Batch Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3088)
Utgående DS Batch Varsel om betaling av fornyelse (3086)
08-01 Brev UT DS Batch Varsel om betaling av fornyelse (3086)
Utgående DS Følgebrev Registrering National Design
07-01 Brev UT DS Følgebrev Registrering National Design
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående DS Formelle Mangler National Design
05-01 Brev UT DS Formelle Mangler National Design
Utgående DS Formelle Mangler National Design
04-01 Brev UT DS Formelle Mangler National Design
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående DS Formelle Mangler National Design
02-01 Brev UT DS Formelle Mangler National Design
Innkommende DS Application form
01-01 Søknadsskjema Design DS Application form
01-02 Designbilder Front
01-03 Designbilder Bak
01-04 Designbilder Under
01-05 Designbilder Side
01-06 Designbilder Fugle

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31102925 expand_more 2011.03.22 1700 Ånund Ottesen Betalt

Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 15:20:51