Om klassifikasjonshjelperen

En søknad om registering av varemerke må inneholde en oversikt over de varer og/eller tjenester merket skal gjelde for. Klassifikasjonshjelperen er et nyttig hjelpemiddel for å utarbeide varefortegnelse. Den inneholde mer enn 26.000 varer og tjenester som er forhåndsgodkjent i Norge. En varefortegnelse med forhåndsgodkjente angivelser gjør at søknaden din går lettere gjennom i Norge og internasjonalt.

Alle forhåndsgodkjente varer eller tjenester er søkbare i denne tjenesten. Varer/tjenester som er godkjent i alle land er blå ("Nice-listen"), varer/tjenester som er godkjent i Norge oransje, mens varer/tjenester som er godkjent i internasjonale søknader (Madrid-protokollen) og de fleste andre land er grå. For å se hvilke land dette gjelder må du søke opp den aktuelle angivelsen i Madrid Goods & Services Manager.

Naviger ved å bruke søkefeltet eller klikk på et av klassenumrene. Hvis du holder musepekeren over et klassenummer kan du se overskriften for klassen. Klikker du på et av klassenumrene får du opp alle forhåndsgodkjente varer eller tjenester i den klassen.  Fra trefflisten kan du klikke på du angivelsene du ønsker å bruke i din varefortegnelse. Hvis du ønsker å ha med en vare eller tjeneste du ikke finner kan du legge den inn som egendefinert angivelse. Pass i så fall på å velge riktig klasse, eller velg klasse 0 hvis du er usikker.

Når du har valgt de varene eller tjenestene du ønsker å ha med i varefortegnelsen, klikk på "Lagre/oversett" for å lagre listen i Pdf eller Word. I listen er varer/klasser også oversatt til engelsk slik at det blir enkelt for deg om du senere skal videreføre søknaden til andre land. 

Vennligst skriv inn valgte klasser og varer/tjenester i skjemaet i Altinn eller send den ferdige utfylte varefortegnelsen som vedlegg.

Varefortegnelsen kan ikke senere utvides til å gjelde andre og/eller tjenester enn de som er angitt i søknaden ved innlevering.

Om klassifisering

Patentstyret følger den internasjonale ordningen for klassifisering av varer og tjenester, kalt Nice-avtalen. I Nice-listen er varer og tjenester delt inn i 45 klasser.

I tillegg til Nice-listen har Patentstyret en egen liste over tidligere godkjente varer og tjenester, samt de WIPO-angivelsene vi har godkjent. Listen over varer og tjenester oppdateres jevnlig og er integrert i klassifikasjonshjelperen.

Patentstyrets forbeholder seg retten til å fjerne varer/tjenester fra listen. 

Spesifiserer du varene og tjenestene innenfor hver klasse til de varene/tjenestene du reelt driver med, samt evt. et naturlig ekspensjonsområde, er det enklere å få registrert og håndhevet rettighetene dine. Hvis du velger "klassens overskrift" søker du merket ditt registrert for alle vare/tjenester i klassen som naturlig faller innunder klasseteksten. Før du velger denne muligheten bør du tenke på brukspliktregelen, samt at det kan være mange forvekselbare merker i registeret. Listen over varer og tjenester er ikke uttømmende, og det kan derfor hende du ikke finner varer og tjenester du ønsker varemerket ditt skal gjelde for i klassifikasjons-hjelperen. Du kan da sette inn dine egne definerte varer/tjenester. Les i de forklarende bemerkninger i Nice-listen over hvilke klasser du kan plassere varene/tjenestene dine i hvis du ikke finner dem i klasselisten. Les mer om klassifisering av varer og tjenester.