Om produktvelgeren

En søknad om registering av varemerke må inneholde en oversikt over de produkter (varer og tjenester) merket skal gjelde for. Produktvelgeren er et nyttig hjelpemiddel for å lage en slik oversikt. Den inneholde mer enn 26.000 varer og tjenester som er forhåndsgodkjent i Norge. En varefortegnelse med forhåndsgodkjente angivelser gjør at søknaden din går lettere gjennom i Norge og internasjonalt.

Alle forhåndsgodkjente produkter er søkbare i denne tjenesten. Produkter som er godkjent i alle land er blå ("Nice-listen"), produkter som er godkjent i Norge oransje, mens produkter som er godkjent i internasjonale søknader (Madrid-protokollen) og de fleste andre land er grå. For å se hvilke land dette gjelder må du søke opp den aktuelle angivelsen i Madrid Goods & Services Manager.

Naviger ved å bruke søkefeltet eller klikk på et av klassenumrene. Hvis du holder musepekeren over et klassenummer kan du se overskriften for klassen. Klikker du på et av klassenumrene får du opp alle forhåndsgodkjente produkter i den klassen. Fra trefflisten kan du klikke på de angivelsene du ønsker å bruke i listen din.

Når du har valgt de produktene du ønsker å ha med, klikk på "Lagre/oversett" for å lagre listen i Pdf eller Word. Herfra kan du lime inn alle termene per klasse i søknadskjemaet i Altinn, eller du kan legge listen som vedlegg til søknaden. Produktene blir også oversatt til engelsk slik at det blir enkelt for deg hvis du skal videreføre søknaden til andre land senere. 

Listen over produkter kan ikke utvides etter at søknaden er levert.

Om klassifisering

Patentstyret følger den internasjonale ordningen for klassifisering av produkter (varer og tjenester), kalt Nice-avtalen. I Nice-listen er produkter delt inn i 45 klasser.

I tillegg til Nice-listen har Patentstyret en egen liste over tidligere godkjente produkter, samt de WIPO-angivelsene vi har godkjent. Listen over produkter oppdateres jevnlig og er integrert i produktvelgeren

Patentstyrets forbeholder seg retten til å fjerne produkter fra listen. 

Spesifiserer du produktene innenfor hver klasse til det du reelt driver med, samt evt. naturlige markeder å gå inn i, er det enklere å få registrert og håndhevet rettighetene dine. Hvis du velger "klassens overskrift" søker du merket ditt registrert for alle produkter i klassen som naturlig faller innunder klasseteksten. Før du velger denne muligheten bør du tenke på brukspliktregelen, samt at det kan være mange forvekselbare merker i registeret. Listen over produkter er ikke uttømmende. Du kan sette inn andre produkter, men dette kan medføre lengre saksbehandlingstid. Les mer om klassifisering.