Hvilke produkter skal du bruke varemerket ditt på?

Search Btton
spinner   Loading....
Resultat: av Treff.
Klasse
Valgte produkter (varer og tjenester)

Andre produkter:

Globalt godkjente produkter (Nice-avtalen)
Produkter godkjent i internasjonale søknader (Madrid-protokollen)
Produkter kun godkjent i Norge
Dine egne forslag til produkter
Pris på en eventuell søknad
 • Antall klasser
 • Basis pris (3 klasser)
 • Ekstra klasser
Du har lagt til “egne" produkter, og vil bli fakturert for ev. ekstra klasse(r) ved behandling av søknaden.

Start søknad  
 • Søknadsveiviser   Søknadsveiviser
  Anbefales for private søkere/SMB'er
 • Altinn logo   Altinn Altinn logo   Altinn
  Anbefales for noen scenarioer

  OBS: Du må logge på med ID-porten før du lager listen med valgte produkter (hvis du velger Altinn).

  Hvis du skal søke om fellesmerke eller et utradisjonelt varemerke (for eksempel lydmerke eller tre-dimensjonalt), må søknad sendes via Altinn.