eFiling

Søk eller bruk knappene for å finne klasse og vare/tjeneste

Hjelp til å lage varefortegnelse

En søknad om varemerke må inneholde en liste over de varer og tjenester merket gjelder for. Her kan du få hjelp til finne forhåndsgodkjente varer og tjenester, samt hvilken klasse de tilhører.

Bruk forhåndsgodkjente angivelser i din varemerkesøknad

Alt du får treff på er forhåndsgodkjent i Norge og vil derfor gi raskere saksbehandling. Skal du også søke utenlands? Bruker du blå treff, så er du sikker på at varefortegnelsen blir godkjent i nær sagt alle land, men også grå treff vil være godkjent i en rekke land. Les mer.


  • Søkeresultat
  • Valgt

Loading....
Resultat: Treff.
Resultat: 0 Treff
 
Dine varer og tjenester. Må være på norsk ved søknad til Patentstyret.
Globalt godkjente varer og tjenester (Nice-avtalen)
Varer og tjenester godkjent i internasjonale søknader (Madrid-protokollen)
Varer og tjenester godkjent i Norge
Dine egne forslag til varer og tjenester