Find patents, trademarks and designs in Norway

Skip to main content

Visste du at...

Internasjonale designsøknader bruker engelsk språk i produktangivelsen, mens nasjonale søknader har norsk? Bruk derfor både norske og engelske søkeord... Les mer.

Nyttige tjenester i ditt IPR-arbeid

External useful tools

E-betaling

Elektronisk betaling av fornyelser og årsavgifter

Søk internasjonale databaser

Andre databaser med patent, varemerke og design som dekker flere land

Varsling

Følg egne og konkurrenters rettigheter  

Statistikk

Tall og trender i norsk innovasjon

Klassifikasjonshjelper

Hjelp til valg av varer og tjenester, varemerke

Forundersøkelser

Trenger du hjelp til å søke og å tolke resultatene?

Navnesjekk

Er navnet ledig? Ett søk gir treff i varemerke-, foretaks- og domeneregisteret. App for smarttelefon og nettbrett

Søknad og melding

Send søknad/melding elektronisk til Patentstyret via Altinn

Statistikk

Daglig oppdatert statistikk over patent, varemerke og design i Norge. Se mer i Statistikk.

Rettigheter
Rettigheter Antall I kraft Nye i år
Patent 196 126 28 996 464
Varemerke 419 447 218 079 3 616
Design 21 020 9 599 147