Find patents, trademarks and designs in Norway

Skip to main content

Visste du at...

For å finne ut om din oppfinnelse er ny må du også søke i internasjonale databaser?

Nyttige tjenester i ditt IPR-arbeid

External useful tools

E-betaling

Elektronisk betaling av fornyelser og årsavgifter

Søk internasjonale databaser

Andre databaser med patent, varemerke og design som dekker flere land

Varsling

Følg egne og konkurrenters rettigheter  

Statistikk

Tall og trender i norsk innovasjon

Klassifikasjonshjelper

Hjelp til valg av varer og tjenester, varemerke

Forundersøkelser

Trenger du hjelp til å søke og å tolke resultatene?

Navnesjekk

Er navnet ledig? Ett søk gir treff i varemerke-, foretaks- og domeneregisteret. App for smarttelefon og nettbrett

Søknad og melding

Send søknad/melding elektronisk til Patentstyret via Altinn

Statistikk

Daglig oppdatert statistikk over patent, varemerke og design i Norge. Se mer i Statistikk.

Rettigheter
Rettigheter Antall I kraft Nye i år
Patent 193 948 27 474 1 952
Varemerke 414 486 217 757 14 407
Design 20 670 9 509 376